• doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania;
  • nowe technologie i rozwiązania organizacyjne;
  • przygotowywanie i aktualizację dokumentacji operacyjnej;
  • przygotowywanie i aktualizację programów ochrony przewoźnika;
  • przygotowywanie i aktualizację dokumentacji lądowisk;
  • audyty wewnętrzne w zakresie zgodności z przepisami EU-OPS;
  • szkolenie personelu;
  • przygotowanie dokumentów do certyfikacji przez ULC;
  • reprezentowanie zleceniodawcy przed Władzą lotniczą.

Wspomagam działalność małych i średnich firm prowadzących zarobkowy transport lotniczy i usługi lotnicze.

CAT consulting Karol Rymszewicz
Kom.        +48 509.225.740      
Tel/Fax     +4822 633.89.37      
Adres        ul.Powązkowska 59C/24
                01-728 Warszawa, PL
E-mail        biuro@catconsulting.pl
NIP            522-159-69-04
REGON       000141223305