• świadczy usługi posiadaczom Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego , a także osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym lotniczą działalność gospodarczą lub współpracującym z posiadaczami certyfikatów;
  • wykonuje usługi we własnej siedzibie lub miejscu ustalonym ze zleceniodawcą;
  • zapewnia poufność informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usług;
  • posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne";
  • posiada certyfikat IRCA QMS Internal Auditor;
  • świadczy usługi z najwyższą starannością, wykorzystując długoletnie doświadczenie zawodowe oraz wiedzę zdobytą podczas licznych szkoleń w kraju i za granicą;
  • dba o interesy zleceniodawcy;
  • współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami lotniczymi;
  • jest płatnikiem podatku VAT, cena świadczonych usług ustalana jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

CAT consulting Karol Rymszewicz
Kom.        +48 509.225.740      
Tel/Fax     +4822 633.89.37      
Adres        ul.Powązkowska 59C/24
                01-728 Warszawa, PL
E-mail        biuro@catconsulting.pl
NIP            522-159-69-04
REGON       000141223305